HỘI THI "AN TOÀN - VỆ SINH VIÊN GIỎI" QUẬN 5 - NĂM 2016
09:04 | 14/04/2016

Sáng ngày 14/4/2016, Liên đoàn Lao động Q.5 phối hợp Bệnh viện Q.5 và Cty CP Ánh Dương Việt Nam tổ chức Hội thi “An toàn - vệ sinh viên giỏi” Quận 5 – Năm 2016

TRAO KINH PHÍ SỬA CHỮA NHÀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN"
07:06 | 10/06/2015

Sáng ngày 08/6/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Q.5 đã tiến hành trao kinh phí sửa chữa nhà cho anh Nguyễn Thiên Phúc - Đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Giáo Dục Q.5 với kinh phí sửa chữa là 25.000.000 đồng từ Chương trình "mái ấm công đoàn".

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh