CÁC CĐCS TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Cập nhật: 07:03 | 12/03/2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CĐCS TỔ CHỨC HỌP MẶT 8/3:

CĐCS ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9:

 

CĐCS ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4:

 

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh