THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN
Cập nhật: 04:01 | 23/01/2015

THÔNG BÁO VĂN BẢN MỚI

Hiện nay, Ban Nữ công có phát hành văn bản: Hướng dẫn sơ kết 05 năm phụ nữ 2 giỏi (2010-2015); Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3) và các biểu mẫu báo cáo. Các CĐCS-NĐ có nhu cầu tải các văn bản, vào thư mục Văn bản LĐLĐ Q.5.

 

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh