Giải thưởng 28/7
Cập nhật: 09:08 | 04/08/2014

 

Đồng chí Phạm Công Hầu

Chủ tịch CĐCS Cty Liên doanh khách sạn Equatorial (thứ 4 từ bên phải sang)

thuộc LĐLĐ quận 5 là một trong chín thủ lĩnh Công đoàn

được LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh trao giải thưởng 28/7

 
Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh