HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015
Cập nhật: 03:12 | 26/12/2014

Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 08/12/2014 của Liên đoàn Lao động Thành phố. Sáng ngày 24/12/2014 Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015 cho các đối tượng là Chủ tịch, kế toán CĐCS-Nghiệp đoàn trực thuộc.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh