Công văn số 57/CV-LĐLĐ ngày 16/9/2014
Cập nhật: 02:12 | 30/12/2014

 Hướng dẫn thực hiện quản lý quy chế tài chính và chế độ kế toán, công khai tài chính công đoàn; khóa sổ kế toán và kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới đối với CĐCS

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh