Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề công tác Tài chính Công đoàn cơ sở năm 2015
Cập nhật: 09:06 | 02/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 29/05/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề tài chính công đoàn cơ sở năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn các cấp trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ LĐLĐ quận 5 thông báo đến các CĐCS cụ thể như sau:

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh