Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tài chính cho Công đoàn cơ sở
Cập nhật: 09:06 | 02/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2015 và Thông báo số 58/TB-LĐLĐ ngày 29/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2015. Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính, kế toán cho cán bộ công đoàn với những nội dung cụ thể như sau:

 
Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh