Mẫu danh sách giới thiệu Đoàn viên ưu tú
Cập nhật: 07:05 | 09/05/2016

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 06 tháng đầu năm 2016 (chậm nhất ngày 20/5/2016)

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh