Mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016
Cập nhật: 07:05 | 09/05/2016

Nhằm tổ chức tốt hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị, Liên đoàn Lao động đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo mẫu đính kèm) và hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Quận.

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh