305/LĐLĐ-VP
Cập nhật: 05:06 | 16/06/2014

Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn TP đóng góp, ủng hộ đồng bào Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh