35/CV-LĐLĐ
Cập nhật: 08:12 | 26/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 từ ngày 20/03/2011 đến ngày 26/03/2011.

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh