"ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM" NĂM 2016
07:09 | 13/09/2016

Tối ngày 11/9/2016, Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con CNVC-LĐ trên địa bàn Quận 5.

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh