THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN
04:01 | 23/01/2015

Ban Tuyên giáo, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Bộ Quận 5 đến các CĐCS-NĐ trực thuộc. Các đơn vị có nhu cầu tải file kế hoạch, vào thư mục van bản LĐLĐ Q.5

Liên hoan hợp ca quận 5 năm 2014
08:12 | 16/12/2014

Nhằm chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và năm mới 2015.

 

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh