THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN
Cập nhật: 04:01 | 23/01/2015

Ban Tuyên giáo, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Bộ Quận 5 đến các CĐCS-NĐ trực thuộc. Các đơn vị có nhu cầu tải file kế hoạch, vào thư mục van bản LĐLĐ Q.5

Tin khác cùng chuyên mục
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh