• Biểu mẫu công tác Tổ chức
07:07 | 04/07/2016

 Báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

07:05 | 09/05/2016

Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Khu vực hành chính sự nghiệp) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm). Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

07:05 | 09/05/2016

 Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm)Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

07:05 | 09/05/2016

Nhằm tổ chức tốt hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị, Liên đoàn Lao động đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo mẫu đính kèm) và hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Quận.

07:05 | 09/05/2016

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 06 tháng đầu năm 2016 (chậm nhất ngày 20/5/2016)

02:10 | 02/10/2015

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

08:05 | 04/05/2015

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước)

10:04 | 01/04/2015

 Các biểu mẫu xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: công văn đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 5, bảng khai trình tình hình sử dụng lao động tính đến thời điểm đăng ký xác nhận.

 
Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh