• Công văn
07:09 | 19/09/2014

Công văn số 128/LĐLĐ-TC ngày 11/8/2014 của LĐLĐ Thành phố V/v thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, kế toán theo quy định mới của Tổng Liên đoàn

07:09 | 19/09/2014

Công văn số 1043/TLĐ ngày 21/7/2014 của Tổng LĐLĐ VN về "Hướng dẫn khoá sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở"

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh