Tin mới cật nhật:

Tin tức

Tuyên truyền để CNLĐ hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng đắn, chấp hành tốt pháp luật
Tuyên truyền để CNLĐ hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng đắn, chấp hành tốt pháp luật

Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn, bên cạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc, cần tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Chi tiết
“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”
“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

Đây thực sự là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc trách nhiệm bảo vệ thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Chi tiết