Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Kế hoạch

Lọc theo năm:
KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015
KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015

Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015 về tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Bộ Quận 5.

KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-LĐLĐ
KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 19/01/2015 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm Quốc tế Phụ Nữ (8/3)

KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015
KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015

Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015 về tổ chức các hoạt động với chủ đề "Hướng về biển đảo quê hương" với nội dung Hội thi móc khăn len choàng cổ và Hội thu khăn len