Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Công văn

Lọc theo năm:
Công văn số 128/LĐLĐ-TC
Công văn số 128/LĐLĐ-TC

Công văn số 128/LĐLĐ-TC ngày 11/8/2014 của LĐLĐ Thành phố V/v thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, kế toán theo quy định mới của Tổng Liên đoàn

Công văn số 1043/TLĐ
Công văn số 1043/TLĐ

Công văn số 1043/TLĐ ngày 21/7/2014 của Tổng LĐLĐ VN về "Hướng dẫn khoá sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở"