Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên hệ
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Số 118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM
(028) 3856.4567 | (028) 3855.7402 | [email protected]

Vui lòng điền thông tin vào mẫu sau và gởi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có phản hồi cho bạn chậm nhất 48 giờ (giờ làm việc). Liên đoàn lao động quận 5, Tp. Hồ Chí Minh làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8:00 đến 17:00. Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ.

Lưu ý:   Các fields có dấu (*) yêu cầu nhập thông tin.
Cấp lại mã