Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Tổ chức

Báo cáo số liệu tổ chức Quý 3/2016 và công tác phát triển đoàn viên công đoàn

1. Thực hiện báo cáo số liệu tổ chức Quý 3/2016 (theo mẫu đính kèm):

   - Về tổng số lao động: đề nghị đơn vị cung cấp đầy đủ số liệu theo mẫu.
   - Về số liệu đoàn viên công đoàn: đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình biến động trong quý như: kết nạp mới (kèm theo Quyết định và danh sách kết nạp), chuyển đi, chuyển đến.
 
2. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn:
   - Đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên khối Nhà nước đạt 98% và khối Ngoài Nhà nước đạt từ 70% trở lên so với tổng số người lao động.
   - Đối với các CĐCS được phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo Công văn số 18/CV-LĐLĐ ngày 23/3/2016: tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu đến tháng 9/2016 hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được phân bổ.
 
     Đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung của văn bản này và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động quận 5 thông qua Ban Tổ chức chậm nhất đến ngày 26/8/2016. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị CĐCS liên hệ đồng chí Đinh Hữu Vũ - Ủy viên Thường vụ phụ trách công tác tổ chức (ĐT: 38.564567 – 0983.332717) để được hướng dẫn cụ thể.
 
     * Lưu ý: Các đơn vị gửi trước Báo cáo số liệu tổ chức quý qua địa chỉ email: [email protected].
Tin cùng chuyên mục