Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Tin tức - Chính sách - Pháp luật

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

Công đoàn Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 350 doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở Quận 5 năm 2022. 

Chi tiết
Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021
Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 5 TỔNG KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021.

Chi tiết
Chương trình
Chương trình"Tết Sum vầy" năm 2022 - Chăm lo công nhân, viên chức, lao động khó khăn

Công đoàn Quận 5 tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” chăm lo 537 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khăn dịp tết Nhâm Dần – 2022 với tổng kinh phí 567 triệu đồng Tối ngày 22/01/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 5 tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2022, chăm lo đoàn viên Công đoàn, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận.

Chi tiết
"Ngày hội công nhân - Phiên chợ Nghĩa tình" tết Nhâm Dần năm 2022

Công đoàn Quận 5 khai mạc “Ngày hội Công nhân -  Phiên chợ Nghĩa tình” tặng 1000 phiếu mua hàng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn dịp tết Nhâm Dần năm 2022 với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Chi tiết
HỘI THI
HỘI THI

Thực hiện Chỉ thị số 08/2000/CT/UB-VX ngày 09/5/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp các cơ quan – đơn vị tổ chức các cuộc Hội thi thợ giỏi làm nòng cốt thúc đẩy phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”.

Chi tiết