Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản

Lọc theo năm:
Chứng từ tài chính
Chứng từ tài chính
Chứng từ tài chính 2022
mẫu sổ
mẫu sổ
Mẫu sổ - Tài chính
MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2022
MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2022

 MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể
Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể

 Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể 

Văn kiện Hội nghị Người Lao động - năm 2021
Văn kiện Hội nghị Người Lao động - năm 2021

Văn kiện Hội nghị Người Lao động năm 2021