Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản

Lọc theo năm:
Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú
Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 06 tháng đầu năm 2016 (chậm nhất ngày 20/5/2016)

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước)

Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS
Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS

 Các biểu mẫu xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: công văn đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 5, bảng khai trình tình hình sử dụng lao động tính đến thời điểm đăng ký xác nhận.

 
Thủ tục cấp dấu, đổi dấu Công đoàn cơ sở
Thủ tục cấp dấu, đổi dấu Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu cấp dấu, đổi dấu CĐCS: đơn đề nghị cấp dấu (hoặc đổi dấu), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao quyết định thành lập CĐCS lâm thời, bản sao quyết định công nhận BCH.CĐCS nhiệm kỳ gần nhất, Giấy chứng nhận cấp dấu CĐCS.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở: Công văn đề nghị chuyển sinh hoạt, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo số liệu tổ chức.

Các biểu mẫu thành lập Công đoàn cơ sở
Các biểu mẫu thành lập Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu: đơn xin gia nhập Công đoàn, danh sách CNLĐ xin gia nhập Công đoàn, danh sách CNLĐ trong doanh nghiệp, công văn thành lập Công đoàn cơ sở, danh sách trích ngang BCH CĐCS lâm thời.

KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015
KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015

Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2015 về tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Bộ Quận 5.

KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-LĐLĐ
KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 19/01/2015 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm Quốc tế Phụ Nữ (8/3)

HƯỚNG DẪN SƠ KẾT PHỤ NỮ 2 GIỎI (2010-2015)
HƯỚNG DẪN SƠ KẾT PHỤ NỮ 2 GIỎI (2010-2015)

Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 19/01/2015 về hướng dẫn sơ kết phụ nữ 2 giỏi (2010 - 2015)

KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015
KẾ HOẠCH SỐ 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015

Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2015 về tổ chức các hoạt động với chủ đề "Hướng về biển đảo quê hương" với nội dung Hội thi móc khăn len choàng cổ và Hội thu khăn len

Quyết định 1439/QĐ-TLĐ
Quyết định 1439/QĐ-TLĐ

Quyết định 1439/QĐ-TLĐ V/v ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

Quyết định 272/QĐ-TLĐ
Quyết định 272/QĐ-TLĐ

 Quyết định 272/QĐ-TLĐ V/v ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Quyết định 270/QĐ-TLĐ
Quyết định 270/QĐ-TLĐ

 Quyết định 270/QĐ-TLĐ V/v ban hành quyết định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Quyết định 269/QĐ-TLĐ
Quyết định 269/QĐ-TLĐ

 Quyết định 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 V/v ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ
Hướng dẫn 258/HD-TLĐ

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 V/v đóng đoàn phí công đoàn

Hướng dẫn 460/HD-TLĐ
Hướng dẫn 460/HD-TLĐ

Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 V/v công khai tài chính công đoàn