Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản khác

Lọc theo năm:
CV điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tiền tại
CV điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tiền tại "Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011"

Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tặng tiền tại “Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011”

Công văn kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản
Công văn kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản

Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn TP đóng góp, ủng hộ đồng bào Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

Tuần lễ Quốc gia ATVS Lao động 2011
Tuần lễ Quốc gia ATVS Lao động 2011

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 từ ngày 20/03/2011 đến ngày 26/03/2011.

Công văn số 1190/CV-TLĐ
Công văn số 1190/CV-TLĐ

Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần

Công văn số: 553/CV-TLĐ
Công văn số: 553/CV-TLĐ

Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS

Công văn số 01/CT-TLĐ
Công văn số 01/CT-TLĐ

Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn

Công văn số 1131/TC-TLĐ
Công văn số 1131/TC-TLĐ

Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn