Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Phong trào

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC NH 2017-2018

                   Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn trường học, qua đó biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động đối với các CĐCS trường học năm học 2018 – 2019 sát với tình hình thực tiễn hiện nay. Trong Hội nghị, Liên đoàn Lao động Quận đã khen thưởng cho 04 tập thể nhận Cờ Liên đoàn Lao động Thành phố; 10 Bằng khen tập thể và 06 Bằng khen cá nhân Liên đoàn Lao động Thành phố. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Quận 5 khen thưởng 34 tập thể131 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.

 

Tin cùng chuyên mục