Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Chính sách - Pháp luật

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

Công đoàn Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 350 doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở Quận 5 năm 2022. 

Sáng 31/3, Liên đoàn Lao động Quận 5 phối hợp Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương Binh Xã hội, Phòng Kinh tế, Bảo hiểm xã hội và Hội Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về pháp luật lao động, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 350 doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở Quận 5 năm 2022.

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến các Nghị định mới, hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động năm 2019 và những Nghị định mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động là những văn bản Luật luôn được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm vì gắn liền đời sống và quyền - lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động.

Đặc biệt trong đợt tập huấn lần này, bổ sung nội dung “Kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể”, đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động tại các Doanh nghiệp góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

B

Báo cáo viên Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo chuyên đề tập huấn

 

Tin cùng chuyên mục