Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Chính sách - Pháp luật

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2019

             Chiều ngày 10/1/2019, LĐLĐ Quận tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

Báo cáo viên: Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh 
 

 

Tin cùng chuyên mục