Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Chính sách - Pháp luật

HỘI THẢO CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG - 2016

           Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ ngày 29/02/2016  của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 5, về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”; Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng phụ trách công tác BHLĐ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các cơ quan, đơn vị.


          Chiều ngày 06/4/2016 Liên đoàn Lao động quận 5 phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 5 đã tổ chức Hội thảo với Chuyên đề Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực xây dựng; “Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” và cách ứng xử trong việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; “Vai trò công đoàn trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Đến dự và chủ trì hội thảo có Ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng Phòng An toàn Lao động – Sở LĐ-TBXH Thành Phố, Ông Nguyễn An Khương – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận 5 và Bà Trần Thị Lan – Phó Trưởng Phòng LĐ-TBXH quận 5 cùng với 156 đại biểu đại diện chủ cơ sở, doanh nghiệp, Thủ trưởng đơn vị, đại diện Ban Chấp hành CĐCS-NĐ trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, Lực lượng ATV-VSV cơ sở. Qua hội thảo, các đại biểu tham dự đều thể hiện tốt nhận thức về công tác BHLĐ theo tinh thần Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; Đồng thời, Ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng Phòng An toàn Lao động – Sở LĐ-TBXH Thành Phố đã hướng dẫn thực hiện một số nội dung như: xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm; kỹ năng tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, lực lượng ATVSV; hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước qui định; Đồng thời giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật An toàn, vệ sinh lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:


 

Tin cùng chuyên mục