Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Chính sách - Pháp luật

HỘI THẢO CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2015

      Thực hiện Kế hoạch số : 16/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 34 /KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 5, về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề: “Mọi doanh nghiệp và mỗi người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”; Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng phụ trách công tác BHLĐ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các cơ quan, đơn vị.


     Chiều ngày 03/4/2015 Liên đoàn Lao động quận 5 phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 5 đã tổ chức Hội thảo với Chuyên đề “Về công tác quản lý, kiểm định và sử dụng thiết bị chịu áp lực đảm bảo an toàn trên địa bàn Quận; công tác quản lý, sử dụng và buôn bán hóa chất đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ; vai trò công đoàn trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Đến dự và chủ trì hội thảo có Ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng Phòng An toàn Lao động – Sở LĐ-TBXH Thành Phố, Bà Đỗ Thị Thu Nga – Chủ tịch LĐLĐ quận 5 và Bà Lou Hàn Cánh – Trưởng Phòng LĐ-TBXH quận 5 cùng với 106 đại biểu đại diện chủ cơ sở, doanh nghiệp, Thủ trưởng đơn vị, đại diện Ban Chấp hành CĐCS-NĐ trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác BHLĐ, Lực lượng ATV-VSV cơ sở.


     Tại buổi hội thảo, Ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng Phòng An toàn Lao động – Sở LĐ-TBXH Thành Phố đã gợi ý, trao đổi thêm một số kỹ năng công tác tự kiểm tra về công tác bảo hộ lao động để hội nghị phát biểu ý kiến. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện một số nội dung như: xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm; kỹ năng tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, lực lượng ATVSV; hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước qui định. Qua hội thảo, các đại biểu tham dự đều thể hiện tốt nhận thức về công tác BHLĐ theo tinh thần Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi hội thảo

Tin cùng chuyên mục