Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Phong trào

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2016 và tuyên dương chủ doanh nghiệp tiêu biểu.

        Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTG ngày 28/3/2016 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5 về tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2016 nhằm tổng kết phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Quận 5 (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016) và thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.
 

         Sáng ngày 21/6/2016, Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2016 và tuyên dương chủ doanh nghiệp tiêu biểu. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5; đồng chí Trương Canh Ba – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5; các đồng chí lãnh đạo cơ quan - đơn vị - ban ngành đoàn thể Quận, lãnh đạo 15 phường, Ban Giám dốc các doanh nghiệp, đại diện Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã tuyên dương 30 tập thể, 55 cá nhân điển hình trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016 và 58 cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2016 (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016); biểu dương 05 cá nhân tiêu biểu là Tổng Giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp đã phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện những chính sách, việc làm thiết thực, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:


 

Tin cùng chuyên mục