Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Phong trào

TỔNG KẾT BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ CÔNG VẬN CÔNG ĐOÀN HƯU TRÍ QUẬN 5 NĂM 2014

Nhằm đánh giá hoạt động Ban Liên lạc cán bộ công vận công đoàn Hưu trí quận 5 năm 2014, từ đó đề ra phương hướng hoạt động năm 2015. Sáng ngày 21/01/2015 Ban chủ nhiệm đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban liên lạc cán bộ công vận Công đoàn hưu trí quận 5 năm 2014 đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thy, đồng trí Trần Thị Xiểng – Đại diện Ban Chủ nhiệm Ban Liên lạc cán bộ công vận công đoàn Hưu trí thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đỗ Thị Thu Nga – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 5. Trong dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận 5 đã trao tặng 51 phần quà Tết cho các đồng chí cán bộ công vận công đoàn hưu trí và tặng giấy khen LĐLĐ Q.5 cho 07 cá nhân đã có thành tích đóng góp và xây dựng Ban Liên lạc Cán bộ Công vận Công đoàn Hưu trí quận 5 năm 2014. Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận sẽ tổ chức các Đoàn để thăm hỏi, tặng quà và chúc tết 23 đồng chí cán bộ công vận công đoàn hưu trí quận 5 trên 80 tuổi, các đ/c tuổi cao sức yếu./.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:

 

Tin cùng chuyên mục