Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Phong trào

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 08/12/2014 của Liên đoàn Lao động Thành phố. Sáng ngày 24/12/2014 Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015 cho các đối tượng là Chủ tịch, kế toán CĐCS-Nghiệp đoàn trực thuộc.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

Tin cùng chuyên mục