Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Phong trào

TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

Nhằm đánh giá phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn Quận trong năm 2014, từ đó đề ra phương hướng hoạt động năm 2015, sát hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Được sự cho phép của Thường trực LĐLĐ Thành phố, Thường trực Quận ủy quận 5. Sáng ngày 08/01/2015 Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2014. Đến dự có đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Anh Vũ – Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 5; đồng chí Huỳnh Thị Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 5; các đồng chí lãnh đạo cơ quan - đơn vị - ban ngành đoàn thể Quận, lãnh đạo 15 phường, Ủy viên Ban chấp hành - UBKT LĐLĐ Quận khóa X, đại diện Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc. Trong hội nghị tổng kết đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 04 tập thể và 04 cá nhân, tặng cờ CĐCS vững mạnh xuất sắc cho 04 tập thể, tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 15 tập thể và 22 cá nhân, tặng giấy khen của LĐLĐ Quận cho 37 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014.
Nhân dịp này, LĐLĐ Quận 5 và UBND Quận 5 đã ký văn bản thỏa thuận phối hợp hoạt động năm 2015 nhằm thực hiện có hiệu quả Điều 20 Luật Công đoàn - năm 2012 về quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; Tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội Quận - năm 2015./. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ:

 

Tin cùng chuyên mục