Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Tin tức

TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ NĂM 2014
TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ NĂM 2014

Sáng ngày 25/01/2015, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Thành phố năm 2014

Chi tiết
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN

Ban Tuyên giáo, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Bộ Quận 5 đến các CĐCS-NĐ trực thuộc. Các đơn vị có nhu cầu tải file kế hoạch, vào thư mục van bản LĐLĐ Q.5

Chi tiết
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG NĂM 2015
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG NĂM 2015

Sáng ngày 22/01/2015, Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức chương trình giao lưu Gương sáng đảng viên và Sơ kết công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015).

Chi tiết
TỔNG KẾT BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ CÔNG VẬN CÔNG ĐOÀN HƯU TRÍ QUẬN 5 NĂM 2014
TỔNG KẾT BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ CÔNG VẬN CÔNG ĐOÀN HƯU TRÍ QUẬN 5 NĂM 2014

Sáng ngày 21/01/2015 tổ chức tổng kết Ban Liên lạc cán bộ công vận công đoàn hưu trí quận 5 năm 2014

Chi tiết
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH VĂN BẢN

THÔNG BÁO VĂN BẢN MỚI

Hiện nay, Ban Nữ công có phát hành văn bản: Hướng dẫn sơ kết 05 năm phụ nữ 2 giỏi (2010-2015); Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3) và các biểu mẫu báo cáo. Các CĐCS-NĐ có nhu cầu tải các văn bản, vào thư mục Văn bản LĐLĐ Q.5.

 

Chi tiết
LÃNH ĐẠO LĐLĐ QUẬN 5 TẶNG SỔ TIẾT KIỆM
LÃNH ĐẠO LĐLĐ QUẬN 5 TẶNG SỔ TIẾT KIỆM

Chiều ngày 13/01/2015 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 5 đến thăm và tặng sổ tiết kiệm "Giúp nhau vượt khó" cho Anh Phan Thanh Vân - Đoàn viên công đoàn thuộc CĐ Khối Chính Quyền Q.5.

Chi tiết
TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014
TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC-LĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

Sáng ngày 08/01/2015 Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2014.
 

Chi tiết