Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Tin tức - Nữ công

Tổng kết học bổng Nguyễn Đức Cảnh niên học 2013 – 2014 TRAO HỌC BỔNG NIÊN HỌC 2014 – 2015
Tổng kết học bổng Nguyễn Đức Cảnh niên học 2013 – 2014 TRAO HỌC BỔNG NIÊN HỌC 2014 – 2015

 Sáng ngày 22/7/2014 Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức Tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh niên học 2013 – 2014 và trao học bổng niên học 2014 – 2015

Chi tiết
“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”
“Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

Đây thực sự là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc trách nhiệm bảo vệ thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Chi tiết