Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Nữ công

Thư cảm ơn các đơn vị tham gia ủng hộ chương trình 'Cành hồng cho con'

Qua thời gian phát động, Liên đoàn Lao động quận 5 đã nhận được sự tham gia đóng góp của một số đơn vị. Thay mặt Liên đoàn Lao động quận 5 xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị sau :

 

Tin cùng chuyên mục