Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Nữ công

HỌP MẶT KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3)

      Nhằm tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, từ đó khẳng định giá trị vai trò của người phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ CNVC-LĐ Thành phố, Quận 5 nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hôm nay, Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhằm tôn vinh, tuyên dương 270 gương cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu và nữ CNVC-LĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Quận - Năm 2018.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP MẶT:

 

Tin cùng chuyên mục