• Phong trào
 • Chính sách - Pháp luật
 • Tuyên giáo
 • Tổ chức
Báo cáo số liệu tổ chức Quý 3/2016 và công tác phát triển đoàn viên công đoàn

Để chuẩn bị công tác báo cáo số liệu tổ chức Quý 3/2016 và công tác phát triển đoàn viên công đoàn năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị Ban chấp hành các CĐCS-NĐ trực thuộc thực hiện các nội dung như sau:

TỌA ĐÀM "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CĐCS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC"

Sáng ngày 16/4/2015, Liên đoàn Lao động Q.5 tổ chức Tọa đàm "Giải pháp phát triển đoàn viên công đoàn và vận động thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước" .

 • Nữ công
Hình ảnh đẹp
 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh